ВСТУП ДО СПЕЦІАЛЬНОСТІ (1 курс)

Як стати істориком мистецтв? Мистецтво, що це взагалі таке? Яка різниця між печерними малюнками і творами сучасних художників? Як створюється шедевр і що таке художній образ? Де і ким можна працювати закінчивши кафедру історії мистецтв? Чи можна отримувати гідну винагороду працюючи у сфері мистецтва? Усі ці питання та багато-багато інших, піднімаються у нашому лекційному курсі, який Ви прослухаєте на першому курсі. Викладачі: д.і.н., доц. П.М.Котляров, к.і.н., ас. С.А.Демчук

МИСТЕЦТВО ТА КУЛЬТУРА КИЇВСЬКОЇ РУСІ (1 курс)

Знайомлячись із запропонованим курсом  Ви поринете у самобутнє та неповторние явище у вітчизняному мистецькому та культурному просторі. Опанувавши курс Ви дізнаєтесь як стійкі вікові традиції язичницького мистецтва синтезуються із середньовічними загальноєвропейськими надбаннями, поглибите свої знання та ознайомитесь із головними тенденціями розвитку основних напрямів мистецтва Княжої доби, а також  із  напрямами культурної еволюції Київської Русі.  У Вас складеться цілісна картина щодо розуміння процесу формування та розвитку мистецтва та культури давньоруської держави як європейського мистецтва світового рівня. Викладач к.і.н., доц. Л.В.Іваницька

МИСТЕЦТВО СТАРОДАВНЬОГО СВІТУ (1 курс)

В межах курсу студенти набувають базові знання про найдавніший період в історії мистецтва. Роглядаються пам’ятки образотворчого, декративно-прикладного мистецтва та архітектури від наскельного живопису франко-кантабрійських печер до буддійських фресок Аджанти, від єгипетських пірамід до перських палаців, від кельтських культових статуеток до китайської «теракотової армії». Ранні етапи історії мистецтва розглядаються у контексті динаміки розвитку давніх цивілізацій; особливу увагу приділено міжкультурним зв’язкам, тяглості та багатоманітності художніх традицій. Викладач д. і. н. Г. М. Казакевич.

МИСТЕЦТВО ДАВНЬОЇ ГРЕЦІЇ ТА РИМУ (1 курс)

Антична мистецька спадщина є фундаментом, на якому будувалося світосприйняття західної цивілізації, а вивчення цієї спадщини було покладене в основу ранньомодерного мистецтва та сучасного мистецтвознавства. В межах курсу розглядається мистецтво крито-мікенської цивілізації та гомерівського періоду, давньогрецька архаїка та класика, мистецтво доби еллінізму, художні традиції етрусків та раннього Риму, архітектура та образотворче мистецтво часів розквіту Римської імперії і трансформація мистецьких практик доби її занепаду. Періоди розвитку античного мистецтва вивчаються крізь призму давньогрецьких та римських світоглядних уявлень; акцент зроблено на міжкультурних контактах та впливу античної традиції на подальший розвиток європейського мистецтва. Викладач д. і. н. Г. М. Казакевич.

МІФОЛОГІЯ В МИСТЕЦТВІ НАРОДІВ ЄВРОПИ (2 курс)

Особливістю мистецтва усіх давніх цивлізації та культур було прагнення до художнього відтворення міфологічних та світоглядних уявлень. У навчальному курсі розглядається міфологія як дискурс і соціальне явище, художні образи, які постали в контексті релігійних уявлень перших землеробських та кочових народів Європи, давніх греків, скіфів та фракійців, етрусків, італіків, кельтів, германців та слов’ян. Також вивчається рецепція міфологічних образів у мистецтві нової та новітньої доби, від зображень давньогрецьких богинь в мистецтві Ренесансу до відтворення сюжетів ірландських та скандинавських саг у «Володарі кілець» та «Грі престолів». Викладач д. і. н. Г. М. Казакевич.

МИСТЕЦТВО СЕРЕДНІХ ВІКІВ (2 курс)

У цьому курсі ви дізнаєтесь: як середньовічне мистецтво поєднало у собі античність, східні впливи, варварську естетику і християнську догматику та як зрозуміти його парадокси, як будували замки та собори і, зрештою, чому середньовіччя «страждає». Протягом курсу ви навчитесь «читати» архітектурні плани та іконографію та орієнтуватись у течіях і стилях середньовічного мистецтва. Викладач: к.і.н., ас. С.А.Демчук

 

ОСНОВИ МИСТЕЦЬКОЇ ЕСТЕТИКИ (2 курс)

В лекційному курсі вивчаються завдання, роль, основні функції та категорії естетики. На основі творів представників естетичної думки Візантії, працях естетиків Відродження, доби Просвітництва та ін. періодів розвитку суспільства аналізується феномен мистецької естетики, засновниками якої стали Ганс Зедльмайр та Едуард Ганслік. Викладач д.і.н., проф. І.Н.Войцехівська

МИСТЕЦТВО ВІЗАНТІЇ (2 курс)

Завдання курсу полягає в ознайомленні студентів з історією мистецтва Візантійської імперії, яка упродовж багатьох століть була носієм блискучої і своєрідної культури. Опанування дисципліни дає можливість сформувати уявлення про такі особливості візантійського мистецтва, як притаманні йому благородність та вишуканість форм, образне бачення світу, витонченість естетичного мислення. Особлива увага приділяється вивченню змісту та типології образів, іконографії, її символіки, основам художньої мови візантійського мистецтва. Викладач к.і.н., доц В.Є.Кругляков 

МИСТЕЦТВО ВІДРОДЖЕННЯ (3 курс)

У XIII столітті в історії західноєвропейського суспільства розпочалася яскрава сторінка, що була пов’язана із мистецтвом Відродження. Починаючи від Джотто, італійські митці не рахувалося із середньовічними авторитетами, сміливо порушували канони і створювали принципово нове мистецтво. Але чи стало ренесансне мистецтво повним розривом із середньовіччям і повторенням класичної античності? Чим відрізнялося мистецтво італійського Відродження від мистецтва Нідерландів, Іспанії, Франції, Німеччини? Про особливості розвитку мистецтва доби Ренесансу різних країн, про їх духовне, політичне і навіть економічне життя, про життя художників - їх геніальність і дивацтва, про меценатів і обскурантів ви дізнаєтеся на запропонованому курсі. Викладач: д.і.н., доц. П.М.Котляров

МИСТЕЦТВО БАРОКО І КЛАСИЦИЗМУ (3 курс)

Чи є життя після Ренесансу? У цьому курсі ви дізнаєтесь, якими шляхами європейське мистецтво йшло з кінця XVI до початку ХІХ століття. Від пафосу, енергії та внутрішнього напруження живопису та карколомних пам’яток архітектури доби бароко ми перейдемо до пошуку гармонії, переосмислення Ренесансу та нових теорій і форм вираження у добу Класицизму. Ви отримаєте уявлення як про загальні риси цих двох великих стилів, так і про їх регіональні варіанти. Викладач: к.і.н., ас. С.А.Демчук

 МИСТЕЦТО УКРАЇНИ XVII–XVIII СТОЛІТЬ (3 курс)

Протягом XVII–XVIII століть українське мистецтво невпинно розвивалося, віддзеркалюючи в собі суспільно-політичні перетворення країни, вбираючи і переплавляючи мистецький досвід і новації інших держав. За два століття стилістика художніх творів змінювалася, поєднуючи риси західноєвропейського мистецтва: від ренесансу і бароко до класицизму, що набували неповторних рис на ґрунті народної культури. Серед найяскравіших взірців українського мистецтва того часу – козацьке бароко. Програма курсу включає вивчення як загальних закономірностей, так і регіональних особливостей архітектури, різьблення і скульптури, книгодрукування і рисунку, монументального і станкового живопису, іконопису, наповнених своєрідною образністю і символікою. Викладач: к.і.н., ас. Л. В. Шпаковськи

МИСТЕЦТВОЗНАВЧА ПЕРІОДИКА (3 курс) 

В курсі лекцій вивчається тематика, зміст ,жанри, види та форми літературно-художніх та музичних часописів, які заклали основи зародженню мистецької періодики від початку XIX ст.("Артист", "Мир искусства", "Журнал изящных искусств") до сьогодення ("Антиквар", "Куратор" ,"ШО", "Галерея", "МІСТ", "Експерт мистецтва", "Art Ukraine" та ін. Викладач д.і.н., проф. І.Н.Войцехівська 

 РЕНЕСАНСНИЙ ГУМАНІЗМ: ТЕОРІЇ, ПРАКТИКИ, КОНФЛІКТИ

ПортретНавчальна дисципліна «Ренесансний гуманізм: теорії, практики, конфлікти» розкриває особливості культурно-інтелектуального життя Західної Європи XIV-XVI ст. та вплив гуманістичних ідей на мистецьке, релігійне та суспільне життя доби Відродження. На матеріалі трактатів гуманіс тів та пам’яток образотворчого мистецтва студенти знайомляться з традиціями європейського гуманізму, течіями і напрямками цього широкого інтелектуального руху, досліджують, яким чином гуманістичні твори впливали на релігійні процеси, суспільне життя та політику, у т.ч. на прикладі німецької Реформації. Буде розглянуто створення та функціонування гуманістичних товариств Італії, Німеччини, Нідерландів, Франції та Іспанії. Викладач: д.і.н., доц. П.М.Котляров

 ІСТОРІЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО КОСТЮМУ (4 курс)

Прислів’я «зустрічають за одягом, а проводжають за розумом», яскраво демонструє той факт, що зовнішній вигляд – це перше, що ми помічаємо в людині та що одяг – невід’ємна складова загального образу. Вивчення історії костюму, який є своєрідним екраном, на якому відображається соціальний, матеріальний, культурний, мистецький, духовний рівень розвитку суспільства дозволяє гармонійно сформувати довершений образ того чи іншого соціуму. В межах курсу у студентів формується комплекс знань щодо періодів еволюції одягу людини, історії костюму та аксесуарів відповідно до світового «стильового календаря», а також зрозуміння розвитку європейського костюму та моди відповідно до художніх стилів у мистецтві.  Викладач к.і.н., доц. Л.В.Іваницька

 МИСТЕЦТВО XX – XXI ст.

Сучасне мистецтво спрямовує свій погляд на людину і світ, в якому вона живе, на науку і технології, які її життя змінюють. Художників цікавлять факти минулого, завдання теперішнього і питання майбутнього. Буквально все, що нас оточує, використовується ними для творчих пошуків, втілюється в арт-проектах. Різноманітні й вигадливі, витвори мистецтва набувають самих неймовірних форм. Але як зрозуміти мистецтво в його нових формах? Як побачити акт творчості там, де зовні творчості немає?

Дисципліною передбачається глибоке висвітлення ключових проблем і завдань мистецтва на сучасному етапі. Вона охоплює найбільш значущі види візуальних практик ХХ ‑ ХХI століття від просторових до нових медіа і спрямовує слухачів на дослідження художніх явищ і напрямків, що відбуваються на тлі динамічних і мінливих умов епохи. Викладач асистент О.Новікова

 

УКРАЇНСЬКЕ МИСТЕЦТВО НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

 

Як розібратися в мистецтві України на сучасному етапі? Мистецтво сьогодення постає у різноманітті видів, жанрів і стилістики від традиційного живопису до сучасного відео-арту. Те, що відбувається сьогодні, має свої витоки в історії попередніх часів і детерміноване сучасним контекстом. На курсі Ви познайомитеся з мистецтвом України ХХ століття, що зазнало кардинальних змін: від пластичних новацій 1900-х і відродження 1920-х, до мистецтва радянського часу і доби Незалежності 2010-х років; довідаєтеся, які проблеми постають перед художниками у сучасному світі, і які питання мистці та мисткині задають своїм сучасникам. Викладач асистент Є.Е.Федченко

МИСТЕЦТВО КРАЇН СХОДУ

Дисципліна присвячена дослідженню унікальних художніх традицій східного світу. Упродовж тисячоліть на території Японії, Китаю, Індії, а також інших східних держав формувалися могутні цивілізації з своєрідною культурою. У межах курсу передбачається вивчення традиційної східної архітектури, підпорядкованої давнім правилами і канонам, а також скульптурі, живопису і порцеляні, сповненим тонкими енергіями і глибоким філософським змістом. Особлива увага приділяється мистецтву каліграфії, що знаходиться на межі духовних і візуальних практик. Хронологічні межі програми курсу охоплюють етап від Раннього Середньовіччя і до сьогодні. В цілому, в рамках курсу розглядаються художні риси країн Ближнього Сходу (Західна Азія і Північна Африка), Малої Азії, Східної Азії, Центральної Азії, Північно-Східної і Північної Азії.  Викладач асистент, О.В.Новікова

ІСТОРІЯ ФОТОГРАФІЇ (4 курс)

«З цього дня живопис помер» - цими словами Поль Деларош нібито відреагував на винайдення дагеротипії у 1839 році. Проте нове медіа не знищило традиційне образотворче мистецтво, але натомість посіло в його системі особливе місце. Курс розкриває складний та тривалий процес утвердження світлопису як повсякденної та мистецької практики в Україні та світі, теоретичні підходи до вивчення фотографії, взаємовпливи фотографії та живопису. Розглядаються такі явища як пікторіалізм та пряма фотографія, «нова об’єктивність», гуманістичний світлопис, класичний фоторепортаж, фешн-фотографія тощо. Значну увагу приділено генезі сучасної фотографії від портретів Діани Арбус до дискусій про долю світлопису в цифрову епоху. Викладач д. і. н. Г. М. Казакевич.

МИСТЕЦТВО УКРАЇНИ XIX - поч. XX ст (4 курс)

Запропонований курс покликаний аби боротися зі стереотипом про «вторинність» українського мистецтва, адже чимало учасників мистецького життя українських міст нерозривно пов’язані з європейським художнім процесом. Лекції курсу охоплюють широке коло тем, від живопису до кінематографу. Викладач к.і.н., доц. Л.Б.Круглова

УКРАЇНСЬКЕ МИСТЕЦТВО XX ст. в особах (4 курс)

"УКРАЇНСЬКЕ МИСТЕЦТВО XX ст. в особах" це курс про людей, котрі творили українського мистецтва, про їхні трагічні долі та феєричні перемоги. Про творця нового українського архітектурного стилю Василя Кричевського, зачинателя супрематизму киянина Казимира Малевича та основоположника кубізму в скульптурі Олександра Архипенка, та багато інших. Викладач к.і.н., доц. Л.Б.Круглова

Музичне мистецтво ХІХ століття (4 курс)

ХІХ ст. – період прояву індивідуальності в музиці. Провідним напрямком в мистецтві був романтизм, який в музиці знайшов своє яскраве відображення, через здатність впливати на почуття та емоції людей. Метою запропонованого курсу є сформувати у студентів цілісне уявлення про розвиток музичного мистецтва, його основні стилі, музичні жанри на основі вивчення творів відомих композиторів епохи – Р. Шуберта, Ф. Шопена, Ф. Ліста, Р. Вагнера, Дж. Верді та ін. В межах курсу розглядається становлення та діяльність національних музичних шкіл. Особлива увага приділяється аналізу музичної критики. Викладач асистент Є.Е.Федченко

 Культура країн Сходу в середні віки

З цього курсу ви дізнаєтесь про особливості східної середньовічної художньої культури, про обміни між Сходом та Заходом та про образ Сходу в образотворчому мистецтві Європи, який наклав глибокий відбиток на те, що Едвард Саїд вже у ХХ столітті назве «орієнталізмом». Знайомство з середньовічним Сходом буде відбуватись не лише у навчальних аудиторіях, але і у музеях Києва. Викладач асистент, О.В.Новікова

Мистецтво країн Сходу XVII-XVIII ст.

У Західній Європі XVIII часто зустрічаються скульптурні та живописні алегоричні зображення чотирьох частин світу: Європи, Азії, Африки та Америки. Серед них особливим чином підкреслюється домінуюча роль Європи. Ці образи, із підкресленим виокремленням Європи, відображали сформовану європоцентриську ідею. Яким же бачилось європейцям східне мистецтві і в чому полягала його унікальність в XVII-XVIII ст. буде розкрито в запропонованому курсі. Викладач асистент, О.В.Новікова  

Китайська мова (мистецтвознавча термінологія)

Кожна мова сформувала свою лексичну систему для опису явищ духовного та матеріального життя. Особливо це стосується наук загалом та історії мистецтв зокрема. Протягом цього курсу ви опануєте термінологію, пов’язану з технічною стороною продукування творів мистецтва, формальним, стилістичним та іконологічним аналізом, що дозволить вам не тільки вільно читати фахову літературу китайською, але і усно та писемно виражати власні думки, що є необхідною для апробації результатів ваших досліджень серед спеціалістів.

Культура і мистецтво Китаю XVIII-XIX ст.

Історія Китаю та китайське мистецтво за своїм віком майже не поступаються таким давнім цивілізаціям як Єгипет та Месопотамія, але відрізняється особливою стійкістю і безперервністю спадковості культурних традицій. Завдання курсу полягає в ознайомленні  із специфікою розвитку китайського мистецтва та культури у XVIII та XIX століттях, коли відбувалися активні контакти із країнами Заходу і коли у самому Китаї, завдяки зростанню інтересу суспільства до мистецтва, такі великі міста як Шанхай та Янчжоу перетворюються в центри мистецтва.

Сучасні китайські митці та їх художня мова

Сучасне китайське мистецтво – невід'ємне від політики, чому яскравим прикладом є Ай Вей Вей. Його драматична доля вигнанця відома не менше за соняшникове насіння, що стало його фірмовим знаком. Однак у цьому курсі ви дізнаєтесь і про інших митців, жанрове і тематичне різноманіття китайського мистецтва. Як у ньому відобразились конфлікт індивідуального та суспільного, протистояння традиційної техніки та нових концепцій, глобалізація та, водночас, повернення до власних витоків.

Китайська мова для ділового спілкування

На сьогодні китайська мова є однією з мов міжнародного бізнес-спілкування та є однією з найбажаніших у резюме майбутнього працівника як it-компаній, так і аукціонних домів. Цей курс допоможе вам познайомитись зі спеціальною діловою лексикою, різними жанрами ділового спілкування (перемовин, офіційних листів) та необхідними для цього мовними формулами.

Китайське мистецтво XX-XXI ст.

XX-XXI ст. в історії китайського мистецтва ознаменувалося багатьма явищами. У XX ст. живопис Китаю тісно пов’язаний із відображенням політичного життя, а саме – відображенням культу особи, тренд, який не міг уникнути практично жоден митець. Сучасні ж художники у першу чергу займаються самовираженням, пошуком власної, впізнаваної манери. Тому завдання курсу показати складний і цікавий шлях китайського мистецтва та прослідкувати світоглядна зрушення митців. 

Мистецтво Європи і Сходу у XVIII-XIX ст.

Що спільного і що різнило мистецтво Європи і Сходу у ці два бурхливих століття? У XVIII-XIX столітті європейці вперше так близько змогли подивитися на екзотичну цивілізацію. Східні мотиви починають проникати у творчість європейських художників, а мистецтвознавці- теоретики намагаються пояснити феномени нового для європейців мистецтва. На запропонованому курсі буде можливість подивитися на діалог двох цивілізацій очима художників. Викладач асистент, О.В.Новікова

Сучасне індійське мистецтво

Індійське мистецтво для України залишається екзотикою. Сьогодні індійське мистецтво хоч і є вражаюче сучасним, однак своїм корінням воно знаходиться в традиціях та історії. Відмовившись від наслідування європейському мистецтву, сучасні художники повернули мистецтво до національних витоків. Митці можуть здивувати кольором, формою, орнаментальністю та матеріалом, з яким вони працюють. Курс націлений показати самобутність індійського сучасного мистецтва та його власний шлях. 

Сучасне мистецтво країн Південної та Східної Азії

Південно-східна Азія включає низку країн (Вєтнам, Таіланд, Камбоджа, Лаос, Індонезія, Філіпіни, Сінгапур та інші), які знаходяться між Китаєм та Індією. Завдання курсу познайомити студентів із унікальним мистецтвом країн регіону, які знаходячись між двома потужними полюсами китайської та індійської культури, змогли зберегти у сучасному мистецтві власну історію та увібрати й примножити нові запозичені тенденції.