У 2013 р. було започатковано міжнародний науково-практичний семінар "ТЕКСТ І ОБРАЗ: ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОДІЇ МІЖ НАРАТИВОМ ТА ВІЗУАЛЬНІСТЮ", що став дискусійним майданчиком для фахівців, яких об'єднує проблематика історії мистецтва та візуальної культури. Наразі ми маємо вже усталену традицію проведення цього наукового заходу.

Програма І Міжнародного науково-практичного семінару 

Програма ІІ Міжнародного науково-практичного семінару 

Програма ІІІ Міжнародного науково-практичного семінару 

Програма ІV Міжнародного науково-практичного семінару 

Програма V Міжнародного науково-практичного семінару 

Програма VІ Міжнародного науково-практичного семінару 

Програма VІІ Міжнародного науково-практичного семінару 

У 2016 р. було започатковано видання міжнародного рецензованого електронного журналу "Текст і образ: Актуальні проблеми історії мистецтва", фундатором якого є Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Журнал створено з метою налагодження наукової комунікації між дослідниками, які вивчають пам’ятки мистецтва в історичному та культурному контексті їхнього створення.  Основну увагу зосереджено на проблемі взаємодії візуального образу та історичного наративу в будь-яких культурах від найдавніших часів до сьогодення.   

Журнал включено до категорії Б переліку наукових фахових видань з історичних наук (наказ МОН України №409 від 17.03.2020). Видання індексується у міжнародній наукометричній базі Index Copernicus ICV: 100.00 (2021) та включено до Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Випуски журналу виходять двічи на рік (у травні та грудні). 

Редакція приймає до розгляду раніше не опубліковані, оригінальні наукові статті, які відповідають тематичному спрямуванню журналу, а також короткі огляди, рецензії та інтерв’ю з митцями або дослідниками теорії та історії мистецтва. Ми не приймаємо матеріали, які були опубліковані раніше або прийняті до публікації іншими виданнями. Рукописи надіслані до журналу розглядаються відповідальними редакторами, які надсилають їх рецензентам - незалежним фахівцям з теми, без зазначення імені та місця праці/навчання автора. Публікація в журналі є безкоштовною у разі дотримання усіх вимог щодо оформлення статті. Усі опубліковані статті та матеріали отримують цифровий ідентифікатор DOI та знаходяться у вільному доступі на веб-сайті видання.