Доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії мистецтв.

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8917-8926

Web of Science ResearcherID X-4500-2018

https://publons.com/researcher/1817152/petro-kotliarov/

email: pkotl.univ@knu.ua

Закінчив із відзнакою історичний факультет Київського університету імені Тараса Шевченка. У 2001 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук на тему: «Світогляд і релігійно-політична діяльність Філіпа Меланхтона» (диплом ДК № 010109). З 1999 р. працював на кафедрі історії стародавнього світу та середніх віків історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка на посаді асистента та з 2002 р. на посаді доцента.

З 2016 р. працює на посаді завідувача кафедри історії мистецтв. У 2017 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук на тему: «Гуманіст і реформатор: освітні, релігійні та соціально-політичні практики Філіпа Меланхтона». У 2022 р. отримав вчене звання професора кафедри історії мистецтв. Під керівництвом Котлярова П.М. захищено три кандидатські дисертації.

Розробив та викладає лекційні нормативні курси: «Вступ до історії мистецтв», «Мистецтво Відродження», «Історіографія історії мистецтв», а також курси за вибором студентів: «Ренесансний гуманізм: теорії, практики, конфлікти», «Мистецтво італійського Відродження», «Мистецтво України XVII-XVIII ст»., «Історія мистецтв», «Північне Відродження і Реформація ХVI ст.»,«Нідерландське Відродження: від Ван Ейка до Брейгеля». Також розробив та викладає курс для аспірантів: «Писемні і зображувальні джерела в дослідженні всесвітньої історії та методика роботи з ними».

Стажування:

2021 - WYŹSZA SZKOŁA TEOLOGICZNO-HUMANISTYCZNA Im. Michała Belini-Czechowskiego INSTITUT NAUK SPOŁECZNICH Міжнародне наукове стажування: «Інноваційні методи роботи із візуальними та наративними джерелами доби європейської Реформації»

2021 - склав іспит та отримав свідоцтво «Центру іноземних мов Київського національного університету імені Тараса Шевченка» про володіння німецькою мовою на рівні В2.

Наукові інтереси.

Проблеми історії культури та мистецтва італійського Відродження, мистецтво Північного ВІдродження, Північний гуманізм та Реформація

Монографії:

 • Філіп Меланхтон. Фенікс Реформації. – Київ: Дух і Літера, 2020. 328 с.
 • Гуманіст і реформатор: освітні, релігійні та соціально-політичні практики Філіпа Меланхтона / П. Котляров. – К.-Вінниця: Нілан-ЛТД, 2017. – 399 с.

Підручник

 • Історія західноєвропейського раннього нового часу. Хрестоматія. – К.: ВПЦ Київський університет, 2019. 511 с.

Вибрані публікації:

 • Visual Rhetoric of Protestant Architecture (On the Example of Adventist Churches in Kyiv) // Occasional Papers on Religion in Eastern Europe. – Vol. 41, Article 11. Iss. 4 (2021). – P. 107-125. https://digitalcommons.georgefox.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2270&context=ree
 • Architectural Features of Protestant Churches from the 16th to the 21st Centuries in Ukraine // Occasional Papers on Religion in Eastern Europe. – Vol. 40, Iss. 9 (2020). – P. 55-75. https://digitalcommons.georgefox.edu/ree/vol40/iss9/5/
 • The Sack of Rome and Cultural Memory. A German Humanist’s Response (the Case of Philip Melanchthon) // Revue d’Histoire du Protestantisme. - 2020. - Vol. 5. - No. 2. - P. 165 - 179.
 • Memory. Trauma, and Religious Identity // Occasional Papers on Religion in Eastern Europe. - Vol. 42 (2022); Iss. 4. – P. 97-118
 • Слово й образ у лютеранському мистецтві: реформаційні текстові вівтарі (Schriftaltäre) та їх ґенеза // Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Історичні науки. Том 32 (71) № 3 2021 – С. 332-338.
 • Візуалізуючи наратив: лютерівська теологія у гравюрах Лукаса Кранаха // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Історія. №2 (45) 2021. – С. 79-84. http://visnyk-ist.uzhnu.edu.ua/issue/view/14817
 • Між ідеєю та компромісом: релігійна та політична діяльність Філіпа Меланхтона під час Регенсбурзького рейхстагу. – С. 62-71 //Спадок Реформації: до 500-річчя 95 тез Мартіна Лютера та пам’яті Ю. О. Голубкіна (1941–2010) / За ред. С. Б. Сорочана, А. М. Домановського. Харків: Майдан, 2019. 250 с.
 • Між гуманізмом, реформацією, лютеранством: Філіп Меланхтон в німецькій історіографії XVI – першій половині XIX ст. // Вісник Черкаського університету. Серія історичні науки – Черкаси, 2019. – С. 7-13.
 • Між союзниками і противниками: діяльність Ф. Меланхтона за листами із Регенсбурзького рейхстагу // Вісник Черкаського університету. Серія історичні науки – Черкаси, 2018. - № 3-4. 2018. – С. 47-53.
 • Летючі листки як ключове медіа доби Реформації: тексти і образи // Текст і образ: актуальні проблеми історії мистецтва. – 2018. - №1(5) – С. 33-42  (INDEX COPERNICUS)
 • Формування ідентичності Філіпа Меланхтона та її гуманістичний контекст // Етнічна історія народів Європи. – К. 2017. – Вип. № 51. – С. 134 – 139.
 • На світанку модерної Європи: причини та передумови німецької Реформації http://www.istpravda.com.ua/articles/2017/06/21/149966/
 • Меланхтонівська реформа школи Ейслебена: гуманістична парадигма // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. - К., 2017. – Вип. 2 (133). – С. 38 - 42Ю
 • Посилення religionis studium за шкільним статутом Херцберга і навчальним планом для Адріана Хелміцкого // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія / За заг. ред. проф. І. С. Зуляка. - Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2017. – Вип. 1. Ч. 2. – С. 95-99.
 • Німецька школа напередодні реформації та спроби її реформування // Вісник Черкаського університету. Серія історичні науки – Черкаси, 2017. - № 3. 2017. – С. 46 – 50.
 • Філіп Меланхтон між гуманізмом і Реформацією: проект реформи школи Нюрнберга та її пріоритети // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – Запоріжжя: ЗНУ, 2017. – Вип. 49. – С. 234-237.
 • Теоретичні засади освіти у ранніх педагогічних та релігійних творах Філіпа Меланхтона // Гілея: Науковий вісник. Збірник наукових праць. - Випуск 125 (№ 10) Київ – 2017. –С. 34 – 37.
 • Рекомендаційні листи як засіб зміцнення respublica literaria (за листуванням Філіпа Меланхтона) // Вісник Черкаського університету. - Ч. 2014. – С. 15 – 19. - № 29 (322). 2014.
 • Портрети Меланхтона: співвідношення візуального образу і наративних характеристик // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. - К., 2015. 2 (125). – С. 26 - 31.
 • Гуманістичний образ Філіпа Меланхтона за візуальними джерелами XVI ст. // Текст і образ: актуальні проблеми історії мистецтва. –К., 2016. – Вип. 2. – С. 58 – 69.

СЕРТИФІКАТИ

Відео

 Контактні e-mail:

pkotl.univ@gmail.com

pkotl.univ@knu.ua