Кандидат історичних наук, доцент кафедри історії мистецтв, директор Музею історії Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Lyudmyla Kruglova, PhD, associate professor of the Department of Art History, Faculty of History, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine. She is the director of the Museum of History of the Taras Shevchenko National University of Kyiv.

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7174-9663

Web of Science ResearcherID AAD-1122-2022

e-mail: kruhlova_lyudmila@knu.ua

1993 р. закінчила історичний факультет Київського університету імені Тараса Шевченка.

2009 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Публікація джерел з історії України на сторінках наукового часопису «Читання в Історичному товаристві Нестора-літописця» (1879-1914 рр.)».

З вересня 2010 р. працює викладачем на історичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

З 2015 р. – секретар Історико-меморіальної комісії Вченої ради Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

З березня 2015 р. – директор Музею історії Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Стажування:

2017 р. – наукове стажування в Софійському університеті Святого Климента Охридського (Болгарія).

Нагороджена:

Почесною грамотою Міністерства освіти і науки «За ініціативу та наполегливість, високий професіоналізм, сумлінне виконання службових обов’язків та вагомий особистий внесок у розвиток сфери освіти і науки України»;

Почесною грамотою Київського національного університету імені Тараса Шевченка «За особливо видатні заслуги перед Київським національним університетом імені Тараса Шевченка»;

Почесною грамотою Президії Спілки жінок України «За багаторічну самовіддану працю в галузі освіти й науки,  активну громадську діяльність в жіночому рухові та з нагоди 175-річного ювілею Київського національного університету імені Тараса Шевченка»;

Подякою Товариства «Знання» України «За багаторічну співпрацю з Товариством «Знання» України, значні досягнення у науково-просвітницькій, інформаційно-освітній та виховній діяльності»;

Подякою Національної спілки краєзнавців України «За активну науково-дослідницьку та просвітницьку діяльність у популяризації історії рідного краю»;

Ювілейною медаллю з нагоди 185-річчя Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

Подякою ректора «За багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих фахівців, плідну науково-педагогічну діяльність» (2022).

Наукові інтереси: музеєзнавство, мистецтво України, історія Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Викладає навчальні дисципліни: «Мистецтво України XIX-XX ст.», «Музейний та виставковий дизайн», «Українське мистецтво XX ст. в особах», «Музеєзнавча виробнича практика», «Музеєзнавча навчальна практика», «Музейно-дослідницька (виробнича) практика з основами експертизи творів мистецтва», «Література в контексті історії мистецтв».

Вибрані публікації:

The study of historic-ethnographic problems in the university of St. Volodymyr in Kyiv, late 19th – early 20th century // Етнічна історія народів Європи: Збірник наукових праць. – Вип. 14. – К., 2003.

Наукове товариство Нестора-літописця: проблеми джерелознавства та історіографії // Визвольний шлях. – Кн. 9-10. – К., Вересень-Жовтень, 2005.

Творча спадщина М.О. Максимовича в дослідженнях членів Історичного товариства Нестора-літописця // Етнічна історія народів Європи: Збірник наукових праць. – Вип. 32. – К., 2010.

Історичне товариство Нестора-літописця (у співав.)// Енциклопедія сучасної України. – Т. 11. – К., 2011.

Товариство «Знання» Київського університету та його внесок у розвиток інтелектуального потенціалу України // Етнічна історія народів Європи: Збірник наукових праць. – Вип. 37. – К., 2012.

Київське товариство дослідників природи в Університеті Св. Володимира // Етнічна історія народів Європи: Збірник наукових праць. – Вип. 40. – К., 2013.

Дослідницький освітньо-науковий флагман України: до 180-річчя Alma mater (у співав.) // Історія і суспільствознавство в школах України: теорія та методика навчання. –  № 4(35). – К., 2014.

Історія Київського університету : монографія (у співав.). – К., 2014.

Експозиція музейна // Історія в термінах і поняттях : довідник : Навч. посіб. – Вишгород. – 2014.

Становлення та розвиток Музею історії Київського національного університету імені Тараса Шевченка (до 40-річчя діяльності Музею) // Етнічна історія народів Європи: Збірник наукових праць. – Вип. 56. – К., 2018.

Музей історії Київського національного університету імені Тараса Шевченка та його внесок у розвиток екскурсійно-туристичної справи // Збірник матеріалів Міжнародної наукової конференції «Історико-культурний туризм: український та світовий досвід». – К., 5 квітня 2019.

Шевченкіана у виставковій діяльності Музею історії Київського національного університету імені Тараса Шевченка // Етнічна історія народів Європи: Збірник наукових праць. – Вип. 58. – К., 2019.

Діяльність наукових товариств Університету Святого Володимира (у співав.) // Історія Київського університету : монографія : у 2 т. – Том. 1. – К., 2019.

Музей історії Київського національного університету імені Тараса Шевченка // Енциклопедія сучасної України. – К., 2020. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=70346

Kruglova, Lyudmyla and Kuryliak, Valentyna (2021) “Historical Memory of Ukrainian Adventists in the Context of Museum Work in Ukraine”, Occasional Papers on Religion in Eastern Europe: Vol. 41: Iss. 4, Article 23, P. 320-336.

СЕРТИФІКАТИ