Стефанія Демчук, кандидат історичних наук, асистент

Stefaniia Demchuk, PhD, Assistant Professor

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3477-1316

Scopus Author ID: 57195928186

e-mail: stefaniakovbasiuk@knu.ua

stephanierom07@gmail.com

З відзнакою закінчила історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У 2016 році захистила дисертацію на здобуття кандидатського ступеня на тему «Популярна культура ранньомодерних Нідерландів» (1480-ті – 1580-ті роки).

Працює на кафедрі історії мистецтв з травня 2017 року. За цей час розробила і читає такі дисципліни як: «Мистецтво середніх віків», «Мистецтво бароко і класицизму», «Твори мистецтва як історичне джерело», «Організація виставок: теорія і практика», «Функціонування і формування художніх галерей», «Кураторські проєкти в музеях світу».

Брала участь в роботі літніх шкіл та воркошопах, присвяченим різним питанням культурної історії, історії мистецтв та архітектури, у Нідерландах та Австрії (SummerSchool: «CourtResidencesasPlacesofExchangeinLateMedievalandEarlyModernEurope (III)» (Утрехт, Нідерланди 30.06 – 9.07.14), «CrisesinEarlyModernTimes: Scenarios – Experiences – Management – Coping». InternationalWorkshopforJuniorHistorians (Зальцбург, Австрія, 1-4.10.2014), Workshop «REFORM-ation-ENinderfruehneuzeitlicheneuropaeischenGeschichte» (Грац, Австрій, 22 – 24.10.2015).

ПроходиланауковістажуванняуНідерландськомуінститутіісторіїмистецтва, деознайомиласьізнайбільшимуЄвропіархівомзображеньітематичноюбібліотекою (лютий 2016 р., травень, серпень 2017 р., RKD, Гаага, Нідерланди), уцентрідослідженняісторіїсередньовічногомистецтва «Illuminare» приЛувенськомууніверситеті, Бельгія (лютий 2016 р.), у Бельгії та Нідерландах (червень 2019 р.) та Відні (липень-вересень 2019 р).

Наразі працює над докторською дисертацією, присвяченою проблемам відображення пам’яті у мистецтві Нідерландів XVI століття.

Веде активну популяризаторську діяльність, завдяки якій стала лауреаткою конкурсу «Молодий вчений року – 2020» у номінації «Науковий Facebook блогер».

Авторка книги «Від бобра до фазана. Їжа західноєвропейського Середньовіччя» (2021)

Наукові інтереси: мистецтво доби середньовіччя та ранньомодерного часу, методологія історії та історії мистецтв, гендерні студії, історія Реформації, історія пам’яті.

Вибрані публікації:

 1. Demchuk S. «The Mannerist “revolution”, Dvořák and Soviet Art History» // Journal of Art Historiography. – 2021. – No. 25. – P. 1 – 15. https://doi.org/10.48352/uobxjah.00003473
 2. Demchuk S. Late Gothic (Antwerp) Mannerism: its Origins, Nature and Decline (a Review of the Literature) // Text and Image. Essential Problems in Art History. – 2021. – No. 12(2). – P. 83 – 94.
 3. Демчук С.А. Еразм Роттердамський, «Світське застілля» та «реформа» // бенкету Стародавнє Причорномор'я. Випуск XIII / Голов. ред. І. В. Нємченко. – Одеса: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2021. – С. 138 – 145.
 4. Demchuk S. The influence of the Vienna School of Art History on Soviet and post-Soviet historiography: Bruegel’s case // Journal of Art Historiography. – 2020. – No. 23. – P. 1 – 19.
 5. Demchuk S. Putting iconology in the plural. Conference report on: ‘Iconologies. Global Unity or/and Local Diversities in Art History’ (23 – 25 May 2019, Cracow) // Journal of Art Historiography. – 2019. – No. 21. – P. 1 – 9.
 6. DemchukS. Twosuppers: IllustrationsbyJacobCornelisz. vanOostsanentoPassioDominiNostriJesuChristi (1523) andtheEucharisticControversyoftheEarlyReformation // Modus: Pracezhistoriisztuki. – Vol. 18 (2018). – P. 35-48. (Polish translation p. 49-62)
 7. Demchuk S. The Spanish Fury in the F. Hogenberg’s Engravings (1535–1590): “Wandering” Images of the Eighty Years War // Vox medii aevi. – Vol. 2 (2018). – P. 3 – 28.
 8. Demchuk S., Jonckheere K. “Art is not only beauty”: An Interview with Art Historian Koenraad Jonckheere // Text and Image: Essential Problems in Art History. – 2018. –  Vol. 2 (6). – P. 98 – 105. DOI: 10.17721/2519-4801.2018.2.06
 9. Levchenko I., Kotlyar O., Demchuk S. Idea of common good (el bien general) in the series of etchings “The Disasters of War” (“Los Desastres de la Guerra”) by Francisco Goya (based on the Bohdan and Varvara Khanenko Museum of Art funds) // Text and Image: Essential problems in Art history. – 2019. – Vol, 1(7). – P. 50 – 60. DOI: 10.17721/2519-4801.2019.1.03
 10. Демчук С.А. Дивись і не чіпай: ідеал жіночої харчової поведінки в наративах та образності пізнього середньовіччя // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. – 2020. - №146. – С. 13 – 18. DOI: 10.17721/1728-2640.2020.146.2

Навчально-методичні публікації:

 1. Демчук С.А. Твори мистецтва як історичне джерело. Навчально-методичний комплекс. – К.: Компринт, 2021. – 39 с.
 2. Демчук С.А. Як написати наукову роботу? Методичні рекомендації з підготовки курсових і магістерських робіт з історії мистецтв. – К.: Компринт, 2019. – 47 c.