Магістр мистецтвознавства, сходознавиця, куратор колекцій китайської та японської кераміки в Музеї Ханенків, асистент кафедри історії мистецтв (2022–2023)

Olha Novikova, art historian, orientalist

ORCID: https://orcid.org/my-orcid?orcid=0000-0002-7050-7638

e-mail: garkavaya.olga@gmail.com

З відзнакою закінчила факультет теорії та історії мистецтва Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури. Працює над дисертаційним дослідженням «Китайський фарфор в музеях України: історія колекцій та атрибуція творів».

На кафедрі історії мистецтва працює з 2022 року. Викладає дисципліни «Мистецтво країн Сходу», «Мистецтво України XVII – XVIII століття», «Мистецтво ХІХ століття», «Мистецтво ХХ–ХХІ століття».

Членкиня EACS (European Association for Chinese Studies) та OCS (The Oriental Ceramic Society).

Пройшла курси «Chinese Ceramics: A Global History of Collecting»(SOAS University of London, 22nd January – 12th March 2021);Japanese Ceramics: Collection Histories (SOAS University of London, 28 January – 18 March 2022); «Досвід викладання дисциплін у галузі культури та мистецтва в Україні та країнах ЄС: традиції та нові підходи» в ISMA (Вища школа менеджменту інформаційних систем, Латвійська Республіка, 21.06–31.07. 2021).

Наукові інтереси: мистецтво Китаю, мистецтво Японії, китайська та японська кераміка, гендерні студії в мистецтві Азії, взаємовпливи культур Європи та Азії, історія колекціонування азійського мистецтва в Україні.

Вибрані публікації:

1. Новікова О. В. Цінський монохромний фарфор з колекції Національного музею мистецтв імені Богдана і Варвари Ханенків. Українська академія мистецтв. Дослідницькі та науково-методичні праці. Київ, 2018. № 27. С. 168–177. DOI: https://doi.org/10.33838/naoma.27.2018.168-177

2. Новікова О. В. Фарфор Дехуа з колекції Національного музею мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків. Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. Харків, 2020. № 1. С. 43–52.

3. Новікова О. В. Цінський фарфор із надполив’яним розписом емалевими фарбами (Famille Rose) з колекції Національного музею мистецтв імені Богдана і Варвари Ханенків. World Science : Multidisciplinary scientific edition. Warsaw, 2019. № 1(41). Vol. 2. Pp. 33–39. DOI: https://doi.org/10.31435/rsglobal_ws/31012019/6304

4. Новікова О. В. Ідеал жіночої вроди доби Цін на прикладі творів китайської порцеляни. Cultural Studies and Art Criticism: Things in Common and Development Prospects : тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції. Venice : Baltija Publishing, 2020. Pр. 217–220. DOI:10.30525/978-9934-26-004-9-57

5. Новікова О. В., Лагутенко О. А. Вироби цінци доби Сун у Музеї Ханенків: особливості декору, технології виготовлення та побутування. Східний світ. Київ, 2021. № 3. С. 72–83. DOI: https://doi.org/10.15407/orientw2021.03.072

СЕРТИФІКАТИ