Phd, Assistant Professor

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9050-3338

e-mail: fedcenkoevgenia5@gmail.com

2011-2017 рр. навчалася на історичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

2015 р. отримала диплом бакалавра за спеціальністю «Історія», спеціалізації «Історія стародавнього світу, середніх віків та раннього нового часу».

2017 р. отримала диплом магістра з відзнакою за спеціальністю «Історія», спеціалізації «Кураторство художніх проектів».

літо 2017 р. долучилась до організації проєкту «Школа вожатих КНУ» (при Відділі по роботі зі студентами КНУ імені Тараса Шевченка).

жовтень 2017 р. вступила до аспірантури за спеціальністю 032 «Історія та археологія» на кафедру Історії мистецтв історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

30 вересня 2021 р. закінчила аспірантуру історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

25 січня 2022 р. успішно захистила дисертаційну роботу на тему «Гендер та сексуальність у релігійних і соціально-політичних практиках та візуальній культурі Давнього Риму (I ст. до Р.Х. – I ст. після Р.Х.)».

16 травня 2022 р. здобула ступінь доктора філософії з галузі знань 03 «Гуманітарні науки» за спеціальністю 032 «Історія та археологія» (Диплом доктора філософії ДР № 004132).

Брала активну участь у ряді міжнародних науково-практичних конференцій та семінарів:

Міжнародна наукова конференція «XII читання пам’яті професора П.Й. Каришковського» (м. Одеса, 12-13 березня 2018), VІI Міжнародний науково-практичний семінар «Текст і образ: особливості взаємодії між наративом та візуальністю» (м. Київ, 18 жовтня 2019 р.), Міжнародна наукова конференція «Ver Kyiviens 2020 Historian and his time» (м. Київ, 14 травня 2020 р.), ІІІ Міжнародна наукова конференція «Відображення історичних та релігійно-міфологічних образів у сучасній популярній культурі»  (м. Київ, 29 листопада 2021) та інші;

Також є постійним учасником науково-практичних заходів організованих Радою молодих вчених при Міністерстві освіти та науки України. (Перша Зимова школа молодого науковця РМУ при МОН України 11-15 лютого 2021 р.).

З жовтня 2022 р. працює на посаді асистента кафедри Історії мистецтв.

Викладає наукові дисципліни: «Історія мистецтв», «Історія кураторства художніх проектів» (вибіркова), Жанр “утопія” у літературній традиції: від Античності до Раннього Нового часу (ДВВС), Музичне мистецтво XIXстоліття (вибіркова),Історія сценічного мистецтва в Європі / History of Performing Arts in Europe, Стилі та напрями в мистецтві України ХІХ століття (вибіркова), Українське мистецтво на сучасному етапі (вибіркова).

Сфера наукових інтересів: Антична історія та мистецтво, археологія Середземномор'я, студії гендеру та сексуальності, історія театру та кіномистецтва.

Вибрані праці:

  1. Федченко Є. Гендер і сексуальність у релігійних практиках Давнього Риму. Eminak. 2017. № 2(2). С. 32-38.
  2. Федченко Є. Гендерно-соціальна модель Давнього Риму: військовий та колоніальний аспекти. Věda a perspektivy. 2021. No 2 (2). С. 107-115.
  3. Федченко Е. Проблема формирования гендерно-социальной структуры Древнего Рима: миф и традиция. Scripta historica (dawniej: SŁUPSKIESTUDIAHISTORYCZNE). 2020. №26. С. 9-20.
  4. Федченко Є. Сексуальність і гумор у Давньому Римі: переосмислення та нові варіації. Eminak. 2019. No 3(27). С. 189-200.
  5. Федченко Є. Стандарти та девіантність: сексуальні образи у мистецтві Стародавнього Риму. Eminak. 2018. No 4(1). С. 74-81.
  6. Федченко Є. Функції та місце сексуальності у римському зображальному мистецтві. Стародавнє Причорномор’я. Випуск XII / гол. ред. І. Нємченко. Одеса: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018. С. 539-547.