Іваницька Лілія Василівна

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7325-1949
           

Народилася 15 червня 1969 р. у с.м.т. Ємільчино Ємільчинського району Житомирської області в сім‘ї науковців.

Кандидат історичних наук, доцент.

У червні 1986 р. закінчила середню школу № 132 міста Києва. З вересня того ж року – студентка історичного факультету Київського державного університету імені Тараса Шевченка. В червні 1991 р. закінчила вищеназваний університет за спеціальністю історик, викладач історії. З серпня 1991 р. педагог-організатор і викладач історії та суспільствознавства київської середньої школи № 286.

З жовтня 2000 р. аспірантка кафедри «Новітньої історії України» Київського національного університету імені Тараса Шевченка. З серпня 2003 по грудень 2008 р. асистент, з грудня 2008 р. доцент кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка. З серпня 2015 р. – доцент кафедри історії мистецтв. У 2004 р. під керівництвом доктора історичних наук, професора Слюсаренка Анатолія Гнатовича захистила кандидатську дисертацію на тему «Суспільно-політичні та науково-організаційні аспекти становлення і розвитку кібернетичної науки в Україні в другій половині ХХ – на початку ХХІ століття». З 2009 р. (№13-14) відповідальний секретар, заступник головного редактора (з №15) кафедрального збірника наукових праць „Часопис української історії”.

Іваницька Л.В. автор 140 наукових статей та навчально-методичних розробок. Досліджувала проблеми, що пов‘язані з розвитком обчислювальної техніки та особливості розвитку вітчизняної кібернетичної науки. В теперішній час досліджує проблеми розвитку вітчизняного мистецтва та гендерного розвитку історії мистецтв.

Викладала курс «Історія України», спецкурс «Актуальні проблеми природознавства» для студентів факультету кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, курси «Професійна та корпоративна етика з основами інтелектуальної власносі», «Українське мистецтво ХХ-ХХІ ст.», «Гендерна історія мистецтв», «Історія науки і техніки в Україні» для магістрів історичного факультету.

Праці: Діячі науки і культури України: нариси життя та діяльності / О.В. Даниленко, Л.В. Іваницька, Н.В. Терес та ін. – К., 2007;  Видатні постаті України ХХ століття. – К., 2008. К., Україна в повоєнний період та у 1950-1980-х рр. // Історія України від найдавніших часів до сьогодення. – Чернівці, 2008. – С. 789-854; Історія України. Джерельний літопис. Розділ 13. Україна в повоєнний період та у 50-х – 80-х рр. ХХ століття - К.: КВІЦ, 2012. – 832 с.; Розвиток університету від середини 1960-х до початку 1990-х років // Історія Київського університету: монографія. К., 2014.  – С. 515-584; Українські землі напередодні та в роки другої світової війни // Історія України. Курс лекцій. Підручник. К.-Чернівці : Книги – ХХІ, 2015.

 

Сертифікати. Підвищення кваліфікації