Email: krugliakov@knu.ua 

Народився у 1952 році. Закінчив історичний факультет Ужгородського державного університету в 1976 р.  Після закінчення університету працював учителем історії та суспільствознавства в середній школі в м. Каневі. З 1979 р. працював і навчався в аспірантурі в Київському державному педагогічному інституті ім. М.Горького. Трудову діяльність у Київському університеті розпочав у 1987 р. на посаді асистента. У 1989 р. захистив кандидатську дисертацію. Упродовж 1995 – 2015 рр. працював на посаді доцента кафедри української історії та етнополітики, з вересня 2015 р. – доцент кафедри історії мистецтв. Розробив і викладає дисципліни: «Мистецтво Візантії», «Історія  декоративно-прикладного мистецтва», «Історія українського декоративно-прикладного мистецтва». В Інституті журналістики  КНУ ім. Т.Шевченка продовж декількох років  викладає магістерський курс «Історія мистецтв», а також курс «Історія українського музичного мистецтва»

Автор понад 60 наукових та навчально-методичних праць.

Наукові інтереси:

Історія культури та мистецтва. Історія мистецтва Візантії.

Історична антропологія та історія повсякденності. Історія декоративно-прикладного мистецтва.

Підручники та навчальні посібники

Історія української та зарубіжної культури: Навч. посіб. – 5-те вид., випр. і доп. – К.: Знання-Прес, 2005 (у співавт.).

Історія сучасного світу: соціально-політична історія XV – XX століть: Навч. посіб. – К.: Знання, 2007 (у співавт.).

Історія України від найдавніших часів до сьогодення. Збірник документів і матеріалів. – Київ; Чернівці: Книги – ХХІ, 2008 (у співавт.).

Історія України: Джерельний літопис. – К.: ДП «Дирекція ФВД», 2008 (у співавт.).

Історія України: Джерельний літопис. 2 вид., виправлене й доповнене. – К.: КВІЦ, 2012 (у співавт.).

Войцехівська І.Н., Іваницька Л.В., Кругляков В.Е. Джерела української естетичної думки. – К., 2022.

Вибрані публікації

  • Вивчення окситанського села Монтайю початку ХІV ст.: приклад історико-антропологічного методу // Історія науки і біографістика. – 2012. – Вип. 1.
  • Історична антропологія: досягнення та пошуки нової парадигми // Ґілея: науковий вісник. Збірник наукових праць. – К.: ВІР УАН, 2012. – Вип. 59.
  • Європейська історія в історіософському осмисленні Нормана Дейвіса // Часопис української історії. – К., 2012. – Вип. 23.
  • Сучасна європейська наука і техніка в історико-філософському осмисленні Карла Ясперса // Історія науки і біографістика. – 2015. – № 3.  
  • Антична традиція освіти у добу ранньої Візантійської імперії // Освіта і наука в умовах глобальних трансформацій. Матеріали ІІ Всеукраїнської наукової конференції. 26 – 27 жовтня 2018 р., м. Дніпро. – Дніпро: СПД «Охотнік», 2018.
  • Візантійське мистецтво і влада в науковій творчості А. Грабаря // Гілея: науковий вісник.  – К.: «Видавництво «Гілея», 2019. – Вип. 144 (№ 5).