Геннадій Казакевич, доктор історичних наук, професор

Gennadii Kazakevych, Dr. hab., professor

Curriculum vitae in English

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2690-860X

Scopus Author ID: 57203428468

e-mail: kazakevych@knu.ua

2002 р. закінчив з відзнакою історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

2004 р. захистив кандидатську, а в 2015 р. - докторську дисертацію на тему «Кельти в етнокультурних процесах Центральної та Східної Європи (ІІІ ст. до н. е. – І ст. н. е.)». У 2021 р. отримав вчене звання професора кафедри історії мистецтв.

З вересня 2004 р. працює на історичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка. На кафедрі історії мистецтв розробив та викладає такі  дисципліни: “Історія мистецтва Стародавнього світу”, “Мистецтво Давньої Греції і Риму”, “Міфологія в мистецтві народів Європи”, “Історія фотографії”, “Соціально-антропологічні підходи в історії мистецтва”, “Традиційне мистецтво народів світу” “Сучасний фаховий історіографічний дискурс” (англійською мовою).

Під керівництвом Геннадія Казакевича успішно захищено 5 дисертацій на здобуття наукового ступеню кандидата історичних наук та 1 дисертацію на здобуття наукового ступенб доктора історичних наук. З 2014 р. потеперешній час - учений секретар експертної ради з питань проведення експертизи дисертацій МОН України з історичних наук.

Є головою редакційної колегії наукового журналу Текст і образ: актуальні проблеми історії мистецтва, а також членом редакційних колегій видань «Етнічна історія народів Європи», «Актуальні проблеми суспільних наук та історії медицини», «Місто: історія, культура, суспільство».

У якості запрошеного експерта брав участь у підготовці присвячених Україні пізнавальних програм Національної телерадіокомпанії Ірландії RTE 1 (2008) та британської телерадіомовної корпорації BBC (2018).

Гранти, стажування, відзнаки

2002 - стажування у Школі Св. Королеви Ядвіги Ягеллонського університету(Краків, Польща).

2009 - відзнака Президії НАН України для молодих учених.                        

2010 - грант Американської Ради Наукових Товариств (ACLS) на виконання проекту «Кельти на території України у міждисциплінарній перспективі»

2011 -стипендія Національного університету Ірландії на участь у 14-му Міжнародному конгресі кельтских досліджень

2018 - науково-педагогічне стажування в Університеті Штефана Великого (Сучава, Румунія)

2021 - склав іспит та отримав свідоцтво «Центру іноземних мов Київського національного університету імені Тараса Шевченка» про володіння англійською мовою на рівні В2.

2022 - стипендія від Інституту наук про людину (IWM, Vienna), Українського дослідницького інституту Гарвардського університету(HURI) та Інституту Гаррімана Колумбійського університету на виконання проєкту City Drawn by the Light: the Early History of Kyiv Photography (1850s-1920s)

Наукові інтереси: культура та мистецтво давніх кельтів, історико-культурні зв’язки України з Ірландією та Шотландією, мистецтво народів Європи доби античності та раннього середньовіччя, історія фотографії.

Вибрані публікації

1) Кельтологія

2) Історія фотографії

  • Візуалізуючи Україну: аматорська фотографія в Києві на рубежі ХІХ-ХХ ст. [Visualising Ukraine: amateur photography in Kyiv in turn of the 19-20 cc.] In: Актуальні проблеми суспільних наук та історії медицини. 2017. №4(16). С. 68-72. DOI: 10.24061/2411-6181.4.2017.104
  • Бачити дозволене: фотографія та цензура у Російській імперії [To see the things allowed: photography and censorship in the Russian empire]. In: Актуальні проблеми суспільних наук та історії медицини. 2018. №2(18). С. 42-46. DOI: 10.24061/2411-6181.2.2018.26
  • Як посварився Микола Олекcандрович з Cергієм Михайловичем: київські фотографічні виставки у дискурсі пікторіалізму (кінець XIX – початок XX ст.) [How Mykola Oleksandrovych quarrelled with Sergiy Mykhailovych: Kyiv photographic exhibitions in the discourse of pictorialism (the late 19th – early 20th cc.)]. In: Текст і образ: актуальні проблеми історії мистецтва. – 2018. - №1(5) – С. 49-62. DOI: 10.17721/2519-4801.2018.1.04
  • Limiting the View. Censorship of Fine Arts in the Russian Empire, 1865-1905. In: Codrul Cosminului. - 2019. - 2.25. - P. 249-264 (co-author: Olga Kazakevych). DOI: 10.4316/CC.2019.02.001
  • Фабрики пам’яті: київcька професійна фотографія, 1850-1918 [Memory Factories: Professional Photography in Kyiv, 1850-1918]. In: Текст і образ: актуальні проблеми історії мистецтва. – 2020. - №1(9) – С. 82-101. DOI: 10.17721/2519-4801.2020.1.06
  • Фотографічна освіта у Києві наприкінці ХІХ - у першій третині ХХ століття: еволюція підходів [Photographic education in the late 19th - early 20th cc. Kyiv: the evolution off approaches]. In: Сторінки історії: Збірник наукових праць. – 2020. - №50. – С. 63-73 (співавтор: Юрій Мосенкіс). DOI: 10.20535/2307-5244.50.2020.210121

 СЕРТИФІКАТИ