Шпаковськи Любов Володимирівна, кандидат історичних наук, асистент кафедри.

У 2001 р. з відзнакою закінчила історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка. З 2001 – 2004 рр. навчалась в аспірантурі КНУ ім. Тараса Шевченка. В січні 2006 р.  захистила кандидатську дисертацію. 

Викладає дисципліни: «Історія мистецтв», «Міфологія в мистецтві народів Європи», «Історія кураторства художніх проектів», «Візуальна історія України», «Мистецтво України ХVII – XVIII ст.», «Українське мистецтв на сучасному етапі», «Мистецтво країн Західної Європи та США ХІХ – ХХ ст.»

Брала участь у низці проектів Мистецького Арсеналу «Тіні забутих предків», «Clouded Lands».До 30-річчя Чорнобильської катастрофи, «Дні Малевича в Києві» та ін.

У лютому 2018 р. пройшла наукове стажування на Кафедра історії Центрально-Східної Європи Інституту історії і політичних наук історично-соціологічного відділення Університету м. Білосток. Під час стажування опрацьовувала проблему «Трансформація образів радянського минулого в історичній пам’яті України та Польщі. Порівняльний аналіз». Брала участь у роботі семінару  Польського історичного товариства м. Білосток на тему: «Культура історичної пам’яті: польський та український досвід» з доповіддю: «Співвідношення мистецтва і пропаганди в СРСР».  Вивчала роботу по організації експозиції Музею Сибіру в м. Білосток.

Автор близько 20 наукових публікацій в українських та зарубіжних виданнях.

Тематика наукових досліджень:  мистецькі та релігійні процеси в Україні та країнах Центральної та Східної Європи ХХ ст. Тоталітарні практики та ідеї в мистецтві радянської України.