Магістерська програма «Історія мистецтв» заснована у 2015 році, одночасно зі створенням кафедри історії мистецтв у складі історичного факультету. Гарантом програми є проф. Геннадій Казакевич

Зміст програми постійно оновлюється, відповідно до результатів опитувань здобувачів освіти, випускників та працедавців, а також рекомендацій Національного агентства з забезпечення якості освіти. 

Опис магістерської програми з переліком навчальних дисциплін:

ОНП «ІСТОРІЯ МИСТЕЦТВ» (2023)

Вступ на програму здійснюється на основі диплому бакалавра. Необхідно скласти ЄВІ з іноземної мови та фаховий іспит з історії мистецтв. Щоб дізнатися детальні умови вступу на магістерську програму, просимо перейти за цим посиланням

У 2023 році магістерська програма була акредитована Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти до 2029 року. За такими критеріями, як "Навчання і викладання за освітньою програмою", "Людські ресурси", "Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми", ОНП "Історія мистецтв" отримала оцінки найвищого рівня.  

За цими посиланнями можна ознайомитися з попередніми редакціями освітньо-наукової програми 20182020 та 2021 років.

Рецензії на програму

  ПЕРЕВАГИ ПРОГРАМИ

Програма спрямована на підготовку ерудованого та конкурентоздатного фахівця, який матиме змогу працювати в художніх галереях, центрах сучасного мистецтва, наукових та культурно-освітніх установах, підприємствах туристичної сфери, засобах масової інформації, громадських організаціях тощо.

Ми пропонуємо сучасну освіту, побудовану відповідно до найкращих світових практик. Наші викладачі беруть участь у реалізації міжнародних проектів, регулярно підвищують кваліфікацію в Україні та за її межами.

Долучаючись до нас, Ви відіграєте активну роль у виборі траєкторії навчання. Зокрема, Ви можете самостійно обрати низку навчальних дисциплін та блок спеціалізації, проблематику кураторського проекту та магістерської роботи, досліджуючи будь-яку тему, від класичного мистецтва античності та Ренесансу до сучасного перформансу та медіа-арту.

Ключові факти:

Тип програми – освітньо-наукова. Обсяг програми - 120 кредитів ЄКТС, термін навчання 2 роки. Ми запрошуємо абітурієнтів, які мають ступінь бакалавра з будь-яких наук і галузей знання, допомагаючи адаптуватися до умов навчання студентам, які попередньо не мали історичної освіти.

Заняття проходять у невеликих групах. Форми співпраці: лекції, семінари, індивідуальні консультації, екскурсії та практики. У четвертому семестрі – практика і підготовка магістерської роботи.

Форма навчання – денна. Аудиторні заняття розпочинаються о 14.40 й проходять у червоному корпусі університету. Передбачено дні для самостійної підготовки.

Під час навчання організовуються зустрічі з запрошеними фахівцями (істориками мистецтва, кураторами, художниками, галеристами, видавцями). Надається можливість публікувати матеріали у науковому часописі Текст і образ: актуальні проблеми історії мистецтва, виступати з доповідями на конференціях.

Навчання завершується складанням комплексного іспиту та захистом магістерської роботи (обсягом близько 15000 слів). 

За результатами опанування дисциплінами вибіркових блоків «Візуальні студії» або «Виставкові проєкти» здобувачі освіти отримують професійну кваліфікацію «Куратор мистецької галереї» відповідно до International Standard Classification of Occupations (ISCO-08)

Будуйте кар’єру в креативній індустрії та розвивайте свої дослідницькі навички  разом із нашою  магістерською програмою "Історія мистецтв"!