ПРО ПРОГРАМУ 

Магістерська програма «Історія мистецтв» заснована у 2015 році, одночасно зі створенням кафедри історії мистецтв у складі історичного факультету. У 2018 році було затверджено першу редакцію опису ОНП «Історія мистецтв». З того часу гарантом програми є д. і. н., проф. Геннадій Казакевич.

У 2021 р. було підготовлено другу редакцію ОНП «Історія мистецтв». Необхідність змін освітньо-наукової програми була обумовлена низкою чинників. У 2020 році було проведене опитування випускників програми, які висловили свої побажання щодо удосконалення змісту навчання, а також зустріч із представниками Мистецького арсеналу та Національного музею Тараса Шевченка.

З урахуванням рекомендацій та побажань стейкхолдерів, а також вимог стандарту вищої освіти 032 – Історія та археологія, затвердженого у 2021 році, було підготовлено проєкт другої редакції ОНП, який було оприлюднено на сайті кафедри для публічного обговорення. У липні 2021 р. було введено в дію оновлений опис ОНП, з яким можна ознайомитися за наступним посиланням:  

ОПИС ОНП «ІСТОРІЯ МИСТЕЦТВ» (редакція від 30.06.2021)

Рецензії:

доктора історичних наук, професора В.В. Ластовського, професора кафедри міжнародних відносин факультету журналістики та міжнародних відносин Київського національного університету культури і мистецтв;

доктора історичних наук, професора В.К. Борисенко, завідувача відділу архівних наукових фондів рукописів та фонозаписів Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М. Т. Рильського НАН України;

кандидата історичних наук Д. М. Добріян, генерального директора Міського музею «Духовні скарби України».

У 2023 році магістерська програма була акредитована Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти до 2029 року. За такими критеріями, як "Навчання і викладання за освітньою програмою", "Людські ресурси", "Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми", ОНП "Історія мистецтв" отримала оцінки найвищого рівня.  

На підставі обговорення пропозицій стейкхолдерів та рекомендацій Національного агенства із забезпечення якості вищої освіти ми працюємо над розробкою проєкту третьої редакції ОНП "Історія мистецтв" магістерського рівня. Просимо подавати Ваші пропозиції за посиланням наведеним нижче до 1 вересня 2023 року.

Ваші пропозиції щодо подальшого удосконалення змісту ОНП "Історія мистецтв" магістерського рівня можна залишити за цим посиланням.

  ПЕРЕВАГИ ПРОГРАМИ

Програма спрямована на підготовку ерудованого та конкурентоздатного фахівця, який матиме змогу працювати в художніх галереях, центрах сучасного мистецтва, наукових та культурно-освітніх установах, підприємствах туристичної сфери, засобах масової інформації, громадських організаціях тощо.

Мета програми - надати освіту з історії мистецтв з широким доступом до працевлаштування, сформувати фахові компетентності для реалізації професійних завдань в галузі кураторства художніх проектів, вмінь експертизи та атрибуції творів мистецтва, підготувати фахівців із особливим інтересом до історії художньої культури, галерейної справи, творів мистецтва, їх аналізу та визначення матеріальної і нематеріальної цінності.

Ми пропонуємо сучасну освіту, побудовану відповідно до найкращих світових практик. Наші викладачі беруть участь у реалізації міжнародних проектів, регулярно підвищують кваліфікацію в Україні та за її межами.

Долучаючись до нас, Ви відіграєте активну роль у виборі траєкторії навчання. Зокрема, Ви можете самостійно обрати низку навчальних дисциплін та блок спеціалізації, проблематику кураторського проекту та магістерської роботи, досліджуючи будь-яку тему, від класичного мистецтва античності та Ренесансу до сучасного перформансу та медіа-арту.

Ви матимете змогу ознайомитися з сучасними методологічними підходами та науковими дискусіями, глибше зрозуміти смисли, які створюють пам’ятки мистецтва від зародження людства до сучасності, з’ясувати, чому одні твори вважаються шедеврами, а інші лишаються поза увагою суспільства.

Програма передбачає також широкий міждисциплінарний зв’язок з іншими історичними дисциплінами, які допоможуть орієнтуватися у соціокультурному контексті створення мистецьких пам’яток.

Ключові факти:

Тип програми – освітньо-наукова. Обсяг програми - 120 кредитів ЄКТС, термін навчання 2 роки

Передумови – на основі диплома бакалавра. Ми запрошуємо абітурієнтів, які мають ступінь бакалавра з будь-яких наук і галузей знання, допомагаючи адаптуватися до умов навчання студентам, які попередньо не мали історичної освіти.

Заняття проходять здебільшого у невеликих групах. Форми співпраці: лекції, семінари, індивідуальні консультації, освітні подорожі та екскурсії та практики. На другому курсі студенти у малих групах здійснюють підготовку кураторського проекту, захист якого відбувається в присутності професійних кураторів та фахівців галерейної справи.

Форма навчання – денна. Аудиторні заняття розпочинаються о 14.40 й проходять у червоному корпусі університету. Передбачено дні для самостійної підготовки (зазвичай – один день на тиждень). Передбачена музейно-краєзнавча практика, під час якої студенти матимуть можливість здійснити подорож до культурно-освітніх установ однієї з країн ЄС, а також асистентська практика, яка передбачає ведення семінарських занять у студентів молодших курсів.

Під час навчання студенти мають змогу відвідувати зустрічі з запрошеними фахівцями (істориками мистецтва, кураторами, художниками, галеристами, видавцями). Надається можливість публікувати матеріали у науковому часописі Текст і образ: актуальні проблеми історії мистецтва, виступати з доповідями на конференціях.

Ступінь вищої освіти за результатами програми – магістр. Навчання завершується складанням комплексного іспиту та захистом магістерської роботи (обсягом близько 15000 слів). Весняний семестр другого року навчання відведено для підготовки магістерської роботи.

 

Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка в рамках спеціальності 032«ІСТОРІЯ ТА АРХЕОЛОГІЯ» оголошує набір студентів на освітньо-наукову програму «ІСТОРІЯ МИСТЕЦТВ» магістерського рівня.

Щоб дізнатися детальні умови вступу на магістерську програму, просимо перейти за цим посиланням