Наукова діяльність - важлива складова здобуття освіти ОНП "Історія мистецтв" магістерського рівня. Кафедра історії мистецтв заохочує здобувачів освіти брати активну участь у діяльності Наукового товариства студентів історичного факультету, виступати на конференціях "Шевченківська весна", науково-практичному семінарі "Текст і образ" тощо.

Упродовж двох років навчання на магістерській програмі здобувачі освіти мають підготувати: 

1) не менше однієї доповіді, опублікованої у збірнику матеріалів /тез конференції;

2) не менше однієї публікації, яка відповідає вимогам до наукових статей, що оприлюднюються в періодичних виданнях категорії Б Переліку фахових видань України.

Кафедра історії мистецтв забезпечує студентів можливостями публікувати свої наукові дослідження. Найкращі з них, після відповідного редакційного відбору та рецензування, можуть бути опубліковані в науковому журналі "Текст і образ: актуальні проблеми історії мистецтва", а також в інших фахових виданнях.

Вибрані публікації наших студентів

Щербак, М. (2022) Образ Тараса Шевченка в інтерпретації сучасних ілюстраторів на прикладі виставки плакатів «Шевченко: 4.5.0» у Національному музеї Тараса Шевченка, Шевченківське літо — 2022: матеріали міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих вчених. Київ. С. 125-129.

Каленська, І. (2022) Час і місце у проєкті «Половина»: Інна Каленська про виставку в IMAGINE POINT. Антиквар.

Levchenko, I., & Kotliar, O. (2021). ‘The Whole History of Painting Should be Rewritten’. Six Texts of the New Art History. On the book “Take a Closer Look” by Daniel Arasse. Text And Image: Essential Problems In Art History, 1(11).

Поліщук, Ю. (2021) Вписатися в «архівний поворот»: місце зустрічі історії, пам’яті та мистецтва. Korydor — журнал про сучасне мистецтво.

Волочнюк, К. (2021) «Зникла подруга»: як аудіопрогулянка досліджує невидиме. Support Your Art.

Гресь, В. (2021) Зародження стилю модерн в європейcько-американській хореографії, Шевченківська весна – 2021: Матеріали XIX міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, Київ: Історичний факультет КНУ імені Тараса Шевченка. С. 123-126.

Костецька, С. (2021) Інкунабули друкарень НюрAcademiaнберга в колекції НБУВ. Шевченківська весна – 2021 (секція «історія»): Матеріали XIX міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, Київ: Історичний факультет КНУ імені Тараса Шевченка. С. 149-152.

Hereikhanova D. (2021). “Not only for a King: nms-headdresses on the objects of the Twelfth to Eighteenth Dynasties”, in Miniaci, Grajetzki (eds.) Middle Kingdom Studies 11. London. P. 1-13. 

Каленська І. (2021) Концепція кориди в живописному циклі "OLE!" Леся Подерв'янського. Текст і образ: актуальні проблеми історії мистецтва. 2(12). С. 124-130.

Demchuk, S., & Kizyma, Y. (2020). Between The Sacred And The Decorative: Сhristian Iconography In The Sketches For "Lily" Decorative Panel By Mykhailo Zhuk. Text And Image: Essential Problems In Art History, 1(9).

Levchenko, I. (2020). The engraving of John Droeshout ‘King James I of England and VI of Scotland with Truth and Time, Memory and History’ (1651) : an interpretation. Text and Image: Essential Problems in Art History, 2(10). Pp. 52-72. 

Тарасенко М. О., Герейханова Д. К. (2020). Неопублікована стаття С. В. Доніча “Жертовник Ісіди. Інв. 51843 Одеського Історичного Музею” (РАНФОАМ № 59405). Сходознавство № 86. С. 139-162.

Левченко, І., Кухарук, У. (2019). Символіка Ордену Підв'язки як засіб репрезентації влади Джеймса VI & I Стюарта (за зображальними джерелами з National Portrait Gallery). Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 1(140). С. 30-33.

Кізима, Ю. (2019) Квітка у живописі українського модерну: О. Мурашко та М. Жук, Шевченківська весна – 2019 (секція «історія»): матеріали XVII міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих вчених. Київ. Логос. С. 89-92.

Kaluher, A. (2019). Criticism minima: how to overcome ethical in yourself. Book review: Claire Bishop. Artificial Hells: Participatory Art and the Politics of Spectatorship. London: Verso, 2012. (ISBN 9781844676903). Text And Image: Essential Problems In Art History, 1(7).

Veremeenko, T. (2017). Drawings of the Kiev-Pechersk Lavra icon workshop in the 18 c.: interaction between text and image. TEXT AND IMAGE: ESSENTIAL PROBLEMS IN ART HISTORY, 1(3).

Федченко, Є. (2015) Сексуальне життя Стародавнього Риму у англійсько-американській історіографії, Дні науки історичного факультету: матеріали VIII Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених. Київ. Логос. С. 381-383.

Чуткий, П. (2015) Ідеї Яна Амоса Коменського у сучасному глобалізаційному вимірі, Дні науки історичного факультету. Матеріали VIII Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених. Київ. Логос. С. 646-648.

З препринтами та іншими електронними публікаціями наших студентів можна ознайомитися на нашій сторінці на academia.edu, а також у репозитарії кваліфікаційних та наукових праць