Основні компоненти (лекційні курси) Освітньої програми

Силабуси вибіркових дисциплін (ДВВС) з переліку 3

Силабуси вибіркових дисциплін з блоку спеціалізації