Обов’язкові компоненти

 Семестр

ОК01 

Методологія та організація історичних, археологічних, архівних досліджень з основами інтелектуальної власності

 1 

ОК02

Професійна та корпоративна етика історика-дослідника

1

ОК03

Реклама і міжнародна PR-практика

1

ОК04

Менеджмент мистецьких проєктів

1

ОК05

Семіотика: знакові системи в мистецтві

2

ОК06

Історія сценічного мистецтва в Європі / History of Performing Arts in Europe

2

ОК07

Соціальна історія

2

ОК08

Історія міжнародного культурного співробітництва в другій половині ХХ – на початку ХХІ ст.

1

ОК09

Твори мистецтва як історичне джерело / Works of Art as Historical Documents

2

ОК10

Історія естетичних вчень

1

ОК11

Історіографія історії мистецтв

1

ОК12

Міждисциплінарні підходи в історії мистецтв / Interdisciplinary Approaches in Art History

1

ОК13

Гендерна історія мистецтв

2

ОК14

Історія декоративно-прикладного мистецтва

2

ОК15

Історія художньої критики

2

ОК16

Екскурсологія

2

 

                                        Практики

  Семестр

ОК18

Асистентська практика

 4 

ОК19

Музейно-дослідницька (виробнича) практика з основами експертизи творів мистецтва 

4

 

                                        Курсові та кваліфікаційні праці

  Семестр

ОК17

Курсова робота   

2

ОК20

Магістерська (кваліфікаційна) робота                                                                           

4

 

                                        Вибіркові компоненти

Дослідницьке спрямування «Атрибуція та експертиза історико-культурних цінностей»

  Семестр

ВК1.01 

Основи експертизи історико-культурних цінностей

 3 

ВК1.02

Світова книжкова спадщина в Україні: атрибуція та експертиза

3

ВК1.03

Історія підробок творів мистецтва

3

ВК1.04

Історія мистецтвознавчої експертизи

3

ВК1.05

Атрибуція творів мистецтва

3

ВК1.06

Експертиза та атрибуція художніх творів в Україні: історія, сучасний етап, перспективи

3

ВК1.07

Міжнародний арт-ринок: історія та сучасні тенденції

3

 

                                        Вибіркові компоненти

Дослідницьке спрямування «Кураторство художніх проектів»

Семестр

ВК2.01 

Історія кураторства художніх проектів

 3 

ВК2.02

Організація виставок: теорія і практика

3

ВК2.03

Теорія і практика арт-критики

3

ВК2.04

Функціонування та формування художніх галерей

3

ВК2.05

Теорія мистецтва ХХ - ХХІ століть

3

ВК2.06

Кураторські проекти в музеях світу

3

ВК2.07

Мистецькі галереї Києва

3

 

Дисципліна вільного вибору

(студент обирає 1 дисципліну зі списку)

Семестр

ВК 3.1   

Факультетський перелік дисциплін вільного вибору

 

3