Дисципліна вільного вибору(студент обирає 1 дисципліну зі списку)

 

                                        Обов’язкові компоненти

  Семестр

ОК.01 

Англійська мова

Англійська мова

Англійська мова

Англійська мова

 1-2 

3-4

5-6

7

ОК.02

Вступ до університетських студій

1

ОК.03

Історія української та зарубіжної культури

1

ОК 4

Науковий образ світу  

6

ОК. 5

Соціально-політичні студії

8

ОК 6

Філософія

3

ОК. 7

Історична екологія

ОК. 8

Вибрані розділи трудового права і основ підприємницької діяльності

 

ОК.09

Давня та середньовічна історія України

2

ОК 10

Нова історія України

 ОК 11 Новітня історія України

ОК.12

Археологія та преісторія

1

ОК.13

Історія Стародавнього Сходу

1

ОК.14

Джерелознавство

1

ОК.15

Історія давньої Греції. Історія давнього Риму

2

ОК 16

Історія середніх віків та раннього нового часу

3

ОК 17

 Нова історія країн Західної Європи та Північної Америки  4
ОК 18 Новітня історія країн Західної Європи та Північної Америки   5
ОК 19  Історія Середньовічного Сходу
ОК 20  Нова та новітня історія країн Азії та Африки
ОК 21 Історія мистецтва Стародавнього світу  

ОК.22

Мистецтво давньої Греції і Риму

2

ОК 23

Мистецтво Середніх віків

1

ОК 24 Мистецтво Відродження

5

ОК 25 Мистецтво доби Бароко і Класицизму

6

ОК 26 Мистецтво XIX ст. 7
ОК 27 Мистецтво XX-XXI ст. 8

ОК.28

Археологічна практика

2

ОК 29

 Джерелознавча практика
ОК 30  Музеєзнавча навчальна практика
ОК 31  Музеєзнавча виробнича практика  8
ОК 32  Українське мистецтво на сучасному етапі

ОК.33

Вступ до історії мистецтв

1

ОК.34

Інформаційні технології в професійній сфері історика

2

ОК.35

Мистецтво та культура Київської Русі

2

ОК 36

 Зарубіжна етнологія
ОК 37  Мистецтво Візантії
ОК 38  Основи написання наукових робіт з історії мистецтва  5
ОК 39  Мистецтво України XVII – XVIII ст.  6
ОК 40  Мистецтво України XIX – XX ст.  7
ОК 41  Мистецтво країн Сходу
ОК 42

Друга іноземна мова (італійська)

3-4 

ОК.43

Українська мова у професійній комунікації

2

ОК 44

Практичний курс іноземної мови (італійська)

5-6 

Вибіркові компоненти  ОП

Вибірковий блок 1«Історія мистецтва Європи та США»

ВК 1.01 Міфологія в мистецтві народів Європи 6
ВК 1.02 Основи мистецької естетики 4
ВК 1.03 Мистецтвознавча періодика 5
ВК 1.04 Ренесансний гуманізм: теорії, практики, конфлікти 5
ВК 1.05 Опис та аналіз творів мистецтва 3
ВК 1.06 Історія релігій за пам’ятками сакрального мистецтва 6
ВК 1.07 Історія костюму та моди 7
ВК 1.08 Історія фотографії 7
ВК 1.09 Утопія у візуальній культурі 7
ВК 1.10 Історія музичного мистецтва 8
ВК 1.11 Цифрові зберігання та створення творів мистецтва 8
ВК 1.12

Курсова робота: Основи дослідженьвізуальних джерел та історіографії із історії мистецтв

4
ВК 1.13 Курсова робота: Методологічні проблеми історії мистецтв 6
ВК 1.14 Курсова робота: Культура, політика і суспільство в мистецтві 8

Вибіркові компоненти  ОП

Вибірковий блок 2«Історія українського мистецтва»

ВК 2.01 Садово-паркове мистецтво України  
ВК 2.02 Історія українського костюму та моди  
ВК 2.03 Музичне мистецтво України  
ВК 2.04 Декоративно-прикладне та народне мистецтво України  
ВК 2.05 Художня культура корінних народів України  
ВК 2.06 Стилістичні та семантичні особливості творів українського мистецтва  
ВК 2.07 Історія української фотографії  
ВК 2.08  Модерн в українському мистецтві  
ВК 2.09 Художні музеї та мистецькі зібрання України  
ВК 2.10 Історія українського театру   
ВК 2.11 Історія українського кінематографу  
ВК 2.12 Курсова робота: Основи досліджень візуальних джерел та історіографії із історії українського  
ВК 2.13 Курсова робота: Методологічні проблеми історії мистецтв України.  
ВК 2.14 Курсова робота: Культура, політика і суспільство в мистецтві України  
 Дисципліна вільного вибору

(студент обирає 1 дисципліну зі списку) Факультетський перелік дисциплін вільного вибору

 

Історія етикету та етикетознавства

 
 

Історія та культура кельтських народів Західної Європи

 
  Вікінги-романи-варяги. Ранньосередньовічні скандинави в Європі та Америці  
 

Китайське мистецтво XX-XXI ст.

 
  Мистецтво італійського Відродження  
  Мистецтво Європи і Сходу у XVIII-XIX ст.  
  Геральдичне мистецтво  
  Стиль Модерн в європейській культурі кінця ХІХ - початку ХХ ст.  
  Шлюбна дипломатія в Європі у ХVI - XVIII ст.  
 

Історичні портрети диктаторів Європи

 
 

Північне Відродження і Реформація XVI ст.

 
 

Історія Баухауса: конфлікт мистецтва і політики

 
 

Палацово-паркова архітектура України

 
  Ренесансний гуманізм: Ренесансний гуманізм: теорії, практики, конфлікти  
 

Основи академічного письма

 

Вибір студентами дисциплін відбувається згідно Положення про систему забезпечення якості освіти та освітнього процесу в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (процедура 3.7) та згідно з Положенням про організацію освітнього процесу у КНУТШ (п.5.2.3 та 9.4.2)