Обов’язкові компоненти

Семестр

ОК 1

Англійська мова

1-2, 7

ОК 04

Науковий образ світу

6

ОК 06

Філософія

3

ОК 10

Нова історія України

4

ОК 11

Новітня історія України

5

ОК 16

Історія середніх віків та раннього нового часу

3

ОК 17

Нова історія країн Західної Європи та Північної Америки   

4

ОК 18

Новітня історія країн Західної Європи та Північної Америки   

5

ОК 19

Історія Середньовічного Сходу

3

ОК 20

Нова та новітня історія країн Азії та Африки   

4

ОК 23

Мистецтво Середніх віків     

4

ОК 24

Мистецтво Відродження      

5

ОК 25

Мистецтво доби Бароко і Класицизму

6

ОК 29

Джерелознавча практика      

4

ОК 30

Музеєзнавча навчальна практика

6

ОК 36

Зарубіжна етнологія    

3

ОК 37

Мистецтво Візантії      

3

ОК 38

Історія СРСР      

5

ОК 39

Мистецтво України XVII – XVIII ст.       

6

ОК 42

Друга іноземна мова (італійська)

3-4

ОК 44

Практичний курс іноземної мови (італійська)

5-6

                 3.1.  Вибіркові компоненти Освітньої програми
       Вибірковий блок 1: «Мистецтво й соціум: виміри взаємодії»

 

ВК 1.01

Міфологія в мистецтві народів Європи    

3

ВК 1.02

Основи мистецької естетики    

4

ВК 1.03

Мистецтвознавча періодика     

 

ВК 1.04

Ренесансний гуманізм: теорії, практики, конфлікти

5

ВК 1.05

Стилі та напрями в мистецтві України ХІХ ст.    

6

ВК 1.06

Історія світових релігій   

6

ВК 1.12

Курсова робота        

4