Казакевич Геннадій Михайлович, доктор історичних наук, доцент.

У 2002 р. з відзнакою закінчив історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У 2002 р. вивчав полоністику у Школі Св. Королеви Ядвіги у Ягеллонському університеті м. Кракова. З вересня 2004 р. працює на історичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Викладає дисципліни «Історія мистецтва Стародавнього світу», «Мистецтво давньої Греції і Риму», «Міфологія в мистецтві народів Європи», «Мистецтво та ідеологія», «Мистецтво XIX ст.», «Мистецтво XX-XXI ст.» та ін.

Автор та співавтор понад 70 наукових та науково-популярних публікацій в українських та зарубіжних виданнях. Тематика наукових досліджень: культура та мистецтво давніх кельтів, мистецтво народів Європи доби античності та раннього середньовіччя, історико-культурні зв’язки України з Ірландією та Шотландією.

Нагороджений відзнакою Президії НАН України для молодих учених (2009). У 2010 р. здобув грант Американської Ради Наукових Товариств (ACLS). У 2011 р. отримав стипендію Национального університету Ірландії на участь у 14-му Міжнародному конгресі кельтских досліджень.