Опис Освітньо-професійної програми "Історія мистецтв"

Пропозиції по удосконаленню ОПП "Історія мистецтв"