Обов’язкові компоненти ОП

Детальний опис курсів можна подивитися тут

ОК 1. Англійська мова
ОК 2. Вступ до університетських студій
ОК 3. Історія української та зарубіжної культури
ОК 4. Науковий образ світу
ОК 5. Соціально-політичні студії
ОК 6. Філософія
ОК 7. Історична екологія
ОК 8. Вибрані розділи трудового права і основ підприємницької діяльності
ОК 9. Давня та середньовічна історія України
ОК 10. Нова історія України
ОК 11. Новітня історія України
ОК 12. Археологія та преісторія
ОК 13. Історія Стародавнього Сходу
ОК 14. Джерелознавство
ОК 15. Історія давньої Греції. Історія давнього Риму
ОК 16. Історія середніх віків та раннього нового часу
ОК 17. Нова історія країн Західної Європи та Північної Америки
ОК 18. Новітня історія країн Західної Європи та Північної Америки
ОК 19. Історія Середньовічного Сходу
ОК 20. Нова та новітня історія країн Азії та Африки
ОК 21. Історія мистецтва Стародавнього світу
ОК 22. Мистецтво давньої Греції і Риму
ОК 23. Мистецтво Середніх віків
ОК 24. Мистецтво Відродження
ОК 25. Мистецтво доби Бароко і Класицизму
ОК 26. Мистецтво XIX ст.
ОК 27. Мистецтво XX-XXI ст.
ОК 28. Археологічна практика
ОК 29. Джерелознавча практика
ОК 30. Музеєзнавча навчальна практика
ОК 31. Музеєзнавча виробнича практика
ОК 32. Українське мистецтво на сучасному етапі
ОК 33. Вступ до історії мистецтв
ОК 34. Інформаційні технології в професійній діяльності історика
ОК 35. Мистецтво та культура Київської Русі
ОК 36. Зарубіжна етнологія
ОК 37. Мистецтво Візантії
ОК 38. Основи написання наукових робіт з історії мистецтва
ОК 39. Мистецтво України XVII – XVIII ст.
ОК 40. Мистецтво України XIX – XX ст.
ОК 41. Мистецтво країн Сходу
ОК 42. Друга іноземна мова (італійська)
ОК 43. Українська мова у професійній комунікації
ОК 44. Практичний курс іноземної мови (італійська мова)

Вибірковий блок 1: «Історія мистецтва Європи та США»
ВК 1.01. Міфологія в мистецтві народів Європи
ВК 1.02. Основи мистецької естетики
ВК 1.03. Мистецтвознавча періодика
ВК 1.04. Ренесансний гуманізм: теорії, практики, конфлікти
ВК 1.05. Опис та аналіз творів мистецтва
ВК 1.06. Історія релігій за пам’ятками сакрального мистецтва
ВК 1.07. Історія костюму та моди
ВК 1.08. Історія фотографії
ВК 1.09. Утопія у візуальній культурі
ВК 1.10. Історія музичного мистецтва
ВК 1.11. Цифрові зберігання та створення творів мистецтва
ВК 1.12. Курсова робота: Основи досліджень візуальних джерел та історіографії із історії мистецтв.
ВК 1.13. Курсова робота: Методологічні проблеми історії мистецтв.
ВК 1.14. Курсова робота: Культура, політика і суспільство в мистецтві.

Вибірковий блок 2: «Історія українського мистецтва»
ВК.2.01 Садово-паркове мистецтво України
ВК.2.02 Історія українського костюму та моди
ВК.2.03 Музичне мистецтво України
ВК.2.04 Декоративно-прикладне та народне мистецтво України
ВК.2.05 Художня культура корінних народів України
ВК.2.06 Стилістичні та семантичні особливості творів українського мистецтва
ВК.2.07 Історія української фотографії
ВК.2.08 Модерн в українському мистецтві
ВК.2.09 Художні музеї та мистецькі зібрання України
ВК.2.10 Історія українського театру
ВК.2.11 Історія українського кінематографу
ВК.2.12 Курсова робота: Основи досліджень візуальних джерел та історіографії із історії українського мистецтв.
ВК.2.13 Курсова робота: Методологічні проблеми історії мистецтв України.
ВК.2.14 Курсова робота: Культура, політика і суспільство в мистецтві України.

3.2 Вибір з переліку (студент обирає 1 дисципліну з кожного переліку)

Перелік 1
ВК.3.01.01 Історія етикету та етикетознавства
ВК.3.01.02 Історія та культура кельтських народів Західної Європи
ВК.3.01.03 Культура та традиції народів Балканського півострова
ВК.3.01.04 Соціокультурні міфи в Україні та світі: історія та сучасність
ВК.3.01.05 Вікінги-романи-варяги. Ранньосередньовічні скандинави в Європі та Америці
ВК.3.01.06 Таємні організації в історії країн Сходу
ВК.3.01.07 Китайське мистецтво XX-XXI ст.

Перелік 2
ВК.3.02.01 Мистецтво італійського Відродження
ВК.3.02.02 Історичний жанр у мистецтві
ВК.3.02.03 Новітня українська література
ВК.3.02.04 Мистецька спадщина української діаспори
ВК.3.02.05 Арабо-ізраїльські війни в другій половині ХХ ст.
ВК.3.02.06 Мистецтво Європи і Сходу у XVIII-XIX ст.

Перелік 3
ВК.3.03.01 Повсякденне життя та практики епохи Ренесансу
ВК.3.03.02 Геральдичне мистецтво
ВК.3.03.03 Стиль Модерн в європейській культурі кінця ХІХ - початку ХХ ст.
ВК.3.03.04 Шлюбна дипломатія в Європі у ХVI - XVIII ст.
ВК.3.03.05 Історичний контекст серіалу "Гра престолів"
ВК.3.03.06 Історичні портрети диктаторів Європи
ВК.3.03.07 Історія радянської дипломатії

Перелік 4
ВК.3.04.01 Північне Відродження і Реформація XVI ст.
ВК.3.04.02 Історія Баухауса: конфлікт мистецтва і політики
ВК.3.04.03 Історія світових імперій
ВК.3.04.04 Повсякденне життя російського імператорського двору
ВК.3.04.05 Жанр "утопія" у літературній традиції: від Античності до Раннього Нового часу
ВК.3.04.06 Історія моди ХХ - поч. ХХІ ст. у соціально-культурному контексті
ВК.3.04.07 Сучасне індійське мистецтво

Перелік 5
ВК.3.05.01 Архітектура: функції, конструкції, стиль (XIX – XX ст.)
ВК.3.05.02 Основи академічного письма
ВК.3.05.03 Сучасне мистецтво країн Пііденної та Східної Азії

Перелік 6
ВК.3.06.01 Популярна культура ранньомодерної Європи
ВК.3.06.02 Палацово-паркова архітектура України
ВК.3.06.03 Ренесансний гуманізм: Ренесансний гуманізм: теорії, практики, конфлікти