Повний перелік дисциплін, 
які прослуховують магістри кафедри Історії мистецтв
Якщо бажаєте переглянути короткі анотації лекційних курсів, перейдіть за посиланням

Обов’язкові дисципліни

 1. Методологія та організація історичних, археологічних, архівних досліджень з основами інтелектуальної власності
 2. Професійна та корпоративна етика історика-дослідника
 3. Реклама і міжнародна PR-практика
 4. Менеджмент мистецьких проєктів
 5. Семіотика: знакові системи в мистецтві
 6. Історія сценічного мистецтва в Європі / History of Performing Arts in Europe
 7. Соціальна історія
 8. Історія міжнародного культурного співробітництва в другій половині ХХ – на початку ХХІ ст.
 9. Твори мистецтва як історичне джерело / Works of Art as Historical Documents
 10. Історія естетичних вчень
 11. Історіографія історії мистецтв
 12. Міждисциплінарні підходи в історії мистецтв / Interdisciplinary Approaches in Art History
 13. Гендерна історія мистецтв
 14. Історія декоративно-прикладного мистецтва
 15. Історія художньої критики
 16. Екскурсологія

 Дослідницьке спрямування «Атрибуція та експертиза історико-культурних цінностей»

 

 1. Основи експертизи історико-культурних цінностей
 2. Світова книжкова спадщина в Україні: атрибуція та експертиза
 3. Історія підробок творів мистецтва
 4. Історія мистецтвознавчої експертизи
 5. Атрибуція творів мистецтва
 6. Експертиза та атрибуція художніх творів в Україні: історія, сучасний етап, перспективи
 7. Міжнародний арт-ринок: історія та сучасні тенденції

 

Дослідницьке спрямування «Кураторство художніх проектів»

 

 1. Історія кураторства художніх проектів
 2. Організація виставок: теорія і практика
 3. Теорія і практика арт-критики
 4. Функціонування та формування художніх галерей
 5. Теорія мистецтва ХХ - ХХІ століть
 6. Кураторські проекти в музеях світу
 7. Мистецькі галереї Києва